Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΚΕ.Π.Α.

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

Περισσότερα...

Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης Φ.80000/οικ.2/1/29.12.2017 (ΦΕΚ 7/08.01.2018 τεύχος Β') Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης Φ.80000/οικ.2/1/29.12.2017 (ΦΕΚ 7/08.01.2018 τεύχος Β') Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

Περισσότερα...

ΣτΕ: Απόφαση-ανάσα για τους ασφαλισμένους με αναπηρία

ΣτΕ: Απόφαση-ανάσα για τους ασφαλισμένους με αναπηρία

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4445/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4445/2016

Περισσότερα...