Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Φορολογικά

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018

Περισσότερα...

ΠΟΛ 1081/23.06.2016 (ΦΕΚ 2163/13.07.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».

ΠΟΛ 1081/23.06.2016 (ΦΕΚ 2163/13.07.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».

Περισσότερα...