Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax : 210-5281113
Email : sgoulidis@yeka.gr

Αθήνα 07 - 05 - 2019

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.15512/357
Σχετ.: Γ.Π. 14409/322, Γ.Π. 12370/260

ΠΡΟΣ:
1) Όλους τους Δήμους της χώρας (με e-mail)
2) O.Π.Ε.Κ.Α. Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170, Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

Σχετ:
1) Η υπ’ αρ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 965/Β΄)
2) Η υπ’ αρ. Φ.80000/45219/1864/18-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4591/Β΄) (Ε.Π.Π.Π.Α.)

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και φορέων σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη ατόμων με αυτισμό στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση, και δεδομένου ότι σε γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α. διαχωρίζεται το ποσοστό αναπηρίας στον αυτισμό από το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (υπ’ αρ. 2 σχετικό), για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό ή σύνδρομο Asperger συνεκτιμώνται τόσο ο δείκτης νοημοσύνης όσο και η λειτουργικότητα, για την ένταξη στο ως άνω Πρόγραμμα το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το συνολικό ποσοστό που προκύπτει μετά τη συνεκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης και της λειτουργικότητας.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δ. Γ. Καρέλλας

Κοινοποίηση:
1. Φάσμα, Σωματείο Γονέων και Συγγενών Παιδιών με Αυτισμό και Asperger Κορινθίας, elenzervou@sch.gr
2. κ. Ι. Μπούσουλα johnbousoulas@yahoo.gr

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ« Επιστροφή