Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Ερωτηματολόγιο για τον Εμβολιασμό των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & του Υποστηρικτικού Δικτύου τους, κατά του COVID-19.

Ερωτηματολόγιο για τον Εμβολιασμό των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & του Υποστηρικτικού Δικτύου τους, κατά του COVID-19.

Type your content here...Αγαπητέ Συμμετέχοντα,
Αγαπητή Συμμετέχουσα,

το παρόν ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο «COVID-19 & Εμβολιασμός: Η Οπτική των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑμεΑ, και το Ινστιτούτου της, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση των τάσεων, πεποιθήσεων, κινήτρων, δυσκολιών και εμποδίων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των μελών των οικογενειών τους, για τον προληπτικό εμβολιασμό κατά του COVID-19. Επιπροσθέτως, μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρείται η διερεύνηση για παροχή προτεραιότητας στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και του υποστηρικτικού δικτύου τους. Επιμέρους στόχοι του ερωτηματολογίου αποτελούν: i) η διερεύνηση των τάσεων έναντι του εμβολιασμού γενικά, ii) η διερεύνηση της χρήσης υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά και iii) η διερεύνηση για στοχευμένα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για τον προληπτικό εμβολιασμό κατά του COVID-19, δεδομένων των αναγκών που προκύπτουν από τη φύση της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης.

Απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις άνω των 18 ετών και στους γονείς, κηδεμόνες, δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με σύνδρομο down, αυτισμό, νοητική αναπηρία και άλλες βαριές-πολλαπλές αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη, εμπιστευτική και εθελοντική. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, η συμμετοχή σας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας θα συντελέσουν στην καθολική διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των γονέων, κηδεμόνων και δικαστικών συμπαραστατών, μέσω της συμμετοχής των ιδίων.

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η διάρκεια συμπλήρωσής του υπολογίζεται στα πέντε (5) λεπτά. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από τις 21.12.2020 έως τις 27.12.2020.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη σημαντική συμβολή σας.

Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Καλλιμάνη,
Υπεύθυνη Mελέτης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l0h3Mj98b6lHEapRM3C8_p8lV4aK5WBeMa2w6pBX9rcVtA/viewform?fbclid=IwAR3NZiU1Xbz4twi8HB2ES7SwCSXd6LAhr63VBYBHSujs881497SRav0HUjQ« Επιστροφή