Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Εγκύκλιος υπ. Ναυτιλίας "Μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία"

Εγκύκλιος υπ. Ναυτιλίας

Εγκύκλιος για τις μετακινήσεις ΑμεΑ με επιβατηγά πλοία

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι «έχει σημειωθεί, ως συχνό φαινόμενο, η υποβολή παραπόνων από άτομα με αναπηρία ή από άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή των οικείων τους, για απρεπή και ταπεινωτική συμπεριφορά εκ μέρους των μελών του πληρώματος, των εκτελούντων ενδομεταφορές, πλοίων

Εγκύκλιο με θέμα: «Μετακινήσεις των ΑμΕΑ με τα επιβατηγά πλοία» εξέδωσε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης και αναρτήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Διαύγεια

Στην εγκύκλιο σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «έχει σημειωθεί, ως συχνό φαινόμενο, η υποβολή παραπόνων από άτομα με αναπηρία ή από άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή των οικείων τους, για απρεπή και ταπεινωτική συμπεριφορά εκ μέρους των μελών του πληρώματος, των εκτελούντων ενδομεταφορές, πλοίων.

Σε πλείστες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί έντονοι διαπληκτισμοί ή λογομαχίες μεταξύ των ΑμΕΑ, των οικείων τους και των μελών του πληρώματος. Προς αποφυγή τέτοιων περιστατικών και προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διοίκηση και η ασφαλής λειτουργία του πλοίου σε σχέση με την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα, οι πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες μέσω των ενώσεων τους, παρακαλούνται, με τη συνδρομή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, όπως μεριμνήσουν έως την 01-06-2019 να παράσχουν ειδική εκπαίδευση στα μέλη των πληρωμάτων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για τη σωστή μεταχείριση και εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ επί των πλοίων.

Εν λόγω εκπαίδευση θα τεκμηριώνεται, είτε μέσω των ελεγχόμενων διαδικασιών του Εγχειριδίου Ασφαλούς Διαχείρισης των πλοίων, υπόχρεων στην εφαρμογή του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), είτε με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση».

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι «έχει παρατηρηθεί πολλάκις να παραμένουν ΑμΕΑ στα οχήματά τους επί των χώρων οχημάτων ειδικότερα σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου, με το αιτιολογικό ότι αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν από το χώρο οχημάτων στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών, διότι καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η μετακίνησή τους, με τα διατιθέμενα επί του πλοίου μέσα και με την μη ενδεδειγμένη συνδρομή των ανειδίκευτων για τον σκοπό αυτό, μελών του πληρώματος.

Προς αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας όλων των επιβαινόντων, που ανήκουν στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ΑμΕΑ, πέραν της εκπαιδεύσεως που θα παρασχεθεί κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 της παρούσης, να ληφθεί, έως την 01-05-2019, μέριμνα για εφοδιασμό καθίσματος-φορείου σε όλα τα Ε/Γ πλοία, που είναι υπόχρεα στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και μη, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

5.1. να είναι κατάλληλο για άμεση μεταφορά ασθενών από χώρους με περιορισμένη προσβασιμότητα,

5.2. να διαθέτει τουλάχιστον 4 λαβές, για να είναι εφικτή η εύκολη και άμεση μετακίνηση του καθίσματος- φορείου σε κλίμακες ή ανισόπεδα τμήματα,

5.3. να διαθέτει ελαφρύ σκελετό κατασκευασμένο από αλουμίνιο,

5.4. να αναδιπλώνεται και να αποθηκεύεται εύκολα,

 

Αναλυτικά η Εγκύκλιος« Επιστροφή