Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Παράταση χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

Παράταση χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:101 10
Πληροφορίες: Ειρήνη Κωστογλάνη
Τηλέφωνα : 210-5281123
Email : ekostoglani@ypakp.gr


ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(αποστολή με e-mail)

Αθήνα, 1 -11 - 2019
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.50273/1466

ΘΕΜΑ : Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Σχετ. : α) Η αριθ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019 (ΑΔΑ:Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος
β) το υπ’ αριθ. 5279/24-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
το υπ’ αριθ. οικ.289655/70009/25-10-2019 έγγραφο της Περιφερικής ενότητας Αρκαδίας
το υπ’ αριθ. οικ. 3905/29-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ατττικής
το υπ’ αριθ. 170828/29-10-2019 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς
Το υπ’ αριθ. οικ.5602/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Το αίτημα για παράταση από την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε συνέχεια της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 (σχετικό α) και των σχετικών αιτημάτων των Περιφερειών (σχετικά β) σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η χορήγηση των Δελτίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. .

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

 


Γ. Α. Σταμάτης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή με e-mail)
1) Τις Περιφέρειες όλης της χώρας

2) Τις Περιφερειακές ενότητες όλης της Χώρας, Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας
3) Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ Βασιλ. Σοφίας 15 – 106 74 Αθήνα dolkep@ydmed.gov.gr

Κοινοποίηση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑμεΑ),Ελ. Βενιζέλου 236 163 41 Ηλιούπολη, Αθήνα


Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
3.Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.Δ\νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία ( ΑμεΑ) Τμήμα Α΄.



« Επιστροφή