Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Προσπελασιμότητα

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 38527/27.07.2016 (ΦΕΚ 2780/05.09.2016 τεύχος Β’) Συμπλήρωση της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορ

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 38527/27.07.2016 (ΦΕΚ 2780/05.09.2016 τεύχος Β’) Συμπλήρωση της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Περισσότερα...