Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Αυτοκίνητο

Συνεχίζεται κανονικά η απαλλαγή των αμεα από τα διόδια της Εγνατίας

Συνεχίζεται κανονικά η απαλλαγή των αμεα από τα διόδια της Εγνατίας

Περισσότερα...

ΚΥΑ 27577/06.09.2016 (ΦΕΚ 2908/13.09.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

ΚΥΑ 27577/06.09.2016 (ΦΕΚ 2908/13.09.2016 τεύχος Β') Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

Περισσότερα...

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α) αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α) αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής

Περισσότερα...