Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Παροχές

Κατανομή ποσού ύψους 109.029.404,21 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015

Κατανομή ποσού ύψους 109.029.404,21 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015

Περισσότερα...

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛ. Δ24Α/Φ./ΓΠ.ΟΙΚ42890/804/29.09.2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α') (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΜΕΑ)

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛ. Δ24Α/Φ./ΓΠ.ΟΙΚ42890/804/29.09.2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α') (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΜΕΑ)

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του αρ. 7 του ν.4331/2015 (Α΄ 69) (ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ)

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του αρ. 7 του ν.4331/2015 (Α΄ 69) (ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ)

Περισσότερα...

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας...

Περισσότερα...