Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε άτομα που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές

Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε άτομα που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

 

Αθήνα 24-09–2018

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ./Γ.Π. 14542/308

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε άτομα που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’ αρ. 390/1972 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1480/1981 ΚΥΑ (ΦΕΚ 457/Β') και

β) το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη του Δεκέμβρη του 2011 και κατόπιν πλήθους ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας από Δήμους, έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα και το Συνήγορο του Πολίτη, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

Βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 2 περ. γ' της υπ’ αρ. Γ4α/Φ.225/161 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/Β71989), μία εκ των προϋποθέσεων λήψης του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι οι δικαιούχοι «να μην περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου».

Με δεδομένο ότι το νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα διαθέτει τόσο τις υποδομές όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, συνάγεται ότι το κράτος συμβάλλει άμεσα στην κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των ΑμεΑ και συνεπώς, δε συντρέχει λόγος που να δικαιολογεί τη χορήγηση του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.

Τα σωφρονιστικά καταστήματα, αντίθετα, δε διαθέτουν ούτε τις υποδομές ούτε και το προσωπικό για να καλύψουν αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες, ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι καλύπτουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης των εγκλείστων. Επιπλέον, οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν «εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα», κατά την ανωτέρω αναφερόμενη έννοια και ο κοινωνικός σκοπός του επιδόματος δεν αναιρείται με τη χορήγησή του σε αυτούς, αφού τα σωφρονιστικά καταστήματα αποτελούν τόπους έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών και όχι περίθαλψης των κρατουμένων ως ΑμεΑ.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 της υπ’ αρ. 1480/1981 ΚΥΑ (ΦΕΚ 457/Β'): «Στους τυφλούς που εκτίουν ποινή φυλάκισης, το ανωτέρω χρηματικό βοήθημα θα καταβάλλεται με έγγραφη εξουσιοδότηση του τυφλού.
Η προαναφερόμενη διάταξη δύναται να έχει αναλογική εφαρμογή και για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας.

Με βάση τα παραπάνω, η υπηρεσία μας κρίνει ότι η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής δε συνιστά κώλυμα γα τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ στους έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θεανώ Φωτίου« Επιστροφή