Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110

Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης

Τηλέφωνο : 210-5281105

Fax : 210-5281113

Email : sgoulidis@yeka.gr

 

Αθήνα 31 - 10 - 2017

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007

 

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ' Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β', 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β', 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:

«...οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση - επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ« Επιστροφή