Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Προκήρυξη ΑΣΕΠ με 27 θέσεις για ΑμεΑ και συγγενείς ΑμεΑ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ με 27 θέσεις για ΑμεΑ και συγγενείς ΑμεΑ


Προκήρυξη ΑΣΕΠ με 27 θέσεις για ΑμεΑ και συγγενείς ΑμεΑ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

27 θέσεις απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία 50% και άτομα με αδερφό, σύζυγο, τέκνο και τέκνα ΑμεΑ 67% και άνω.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης εδώ:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Ανακοίνωση?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.015585&_adf.ctrl-state=lrgacfpjt_1&_afrLoop=13125931260855923#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.015585%26_afrLoop%3D13125931260855923%26_adf.ctrl-state%3Dlrgacfpjt_5.

Για την έκδοση της προκήρυξης και την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.« Επιστροφή