Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

Εκπληκτικό Βίντεο: Το Δυσλεξικό Μυαλό

Εκπληκτικό Βίντεο: Το Δυσλεξικό Μυαλό

Εκπληκτικό Βίντεο: Το Δυσλεξικό Μυαλό


 
 

Φώτιος Παπαναστασίου

Φώτιος Παπαναστασίου Ειδικός Παιδαγωγός at Ειδικός Παιδαγωγός
 
 

 

 

 

Εκπληκτικό Βίντεο: Το Δυσλεξικό Μυαλό

Η Δυσλεξία είναι μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που εμπεριέχει στοιχεία από όλες τις μορφές των Μαθησιακών Δυσκολιών και γι’ αυτό θεωρείται η κυριότερη αυτών.

Συνδέεται με όλες τις λειτουργίες της γλώσσας με προεκτάσεις και στη μαθηματική σκέψη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάζονται όλα τα συμπτώματα της Δυσλεξίας με την ίδια μορφή σε όλα τα παιδιά.

 

Ενδείξεις- συμπτώματα Δυσλεξίας:

  • Δυσκολίες στο γραπτό και προφορικό λόγο
  • Δυσκολίες στη γραφή
  • Σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία
  • Αργοπορία στη μάθηση της ανάγνωσης και στην ανάγνωση γραπτών κειμένων
  • Δυσκολία στην παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και αλληλουχίας δρωμένων
  • Δυσκολίες στα μαθηματικά, ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων και μορφών
  • Προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης
  • Έλλειψη οργάνωσης
  • Προβλήματα προσανατολισμού και ενημερότητας του χώρου
  • Παλινδρομική εκδήλωση ικανοτήτων

 

Πηγή: http://www.newsitamea.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%85%CE%B1%CE%BB%CF%8C/

« Επιστροφή