Επικοινωνήστε μαζί μας: 2463020835 | E-mail: ameakoz@yahoo.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4554/2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4554/2018

Αθήνα 06-08-2018
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.42979/1044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο: 210-5281105
Fax: 210-5281113
Email: sgoulidis@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α'), σύμφωνα με τις οποίες πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους θα μπορούν εφεξής να εντάσσονται στα Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται ανά Πρόγραμμα.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ. Γ. Καρέλλας« Επιστροφή